แซมเปิ้ล จังหวะ Korg PA 600 900 PA3x Review Lao Thai Styles and Sound Samples


Dance Styles Demo


Buy Korg Pa Sound Samples and Styles.แซมเปิ้ลจังหวะ

http://www.laoinfocenter.com/product/korg_keyboard_styles.html

Lao Thai Korg Pa 600, 900, pa3x keyboard styles and sound samples. Over 50+ styles for your Korg keyboard! Including song midis and many more.

Sound Sample: YC 10 Organ X5D, YC 20 Organ X5D,YC 30 Organ X5D, YC 40 Organ X5D, YC 50 Organ X5D, D50 Organ 1, D50 Organ 1, Organ 1 X5D, Organ2 X5D, Pan Flute X5D, Gt TRYOS4 1, Gt TYROS 2, Sax 1, Sax 2, Accordion, Band Brass, Vod, Gtr Pro 1, Kan 1, Kan 2, Saxophone 1, Saxophone 2, YC-25 1, YC 25 2

Style List: 3 Cha larr, Raw van mia peur, lampeum Kanturm, lampurn Nanon/lack4, New Lumpern, Saolery, BowRuk, Sao Dam Kum Kuan, Sao phoua pher, Fan khao phu sao ai, Sao jan gan kop, khee mo, bao mak nao, Kar jai la ber to, ying lanra, Bolero 1, 2, 3, Begine 1, 2, 3, Thai Derm, Belero 4s, Begine 4s, Ruk maa 4 pee, Namtoum, MaharneYom, Slow lana, Bowdang, Taloong Thai, Offbeat Thai, Kongyaw Thai, Mayong Thai, Samba Thai, KURACHA, Rumwong Thai, Rumwong Slow, Rumwong 4s, 3 Cha slow, 3 Cha 1, 2, 3, 4, Stand by 3 cha, 3 Cha lumzing, Earn Ai Sai Mar Nung, Mia Gao, Poua Gao, Ok huk bor tay dok, Dao Padup Jai, Gulup deang and many more styles.

  • Share/Bookmark

Sampling around with new styles! จังหวะใหม่ Styles for Yamaha PSR S750/S950 & Tyros 3 4 5!!.

Buy these styles here..
http://www.laoinfocenter.com/product/popular-yamaha-psr-styles.html

Style List:
1:41 – ชมรมคนผัวเผลอ – Com Rom Pua Puer
2:34 – ขาขาวสาวลำซิ่ง – Ka Kao Sao Lum Sing
4:18 – ขอใจเธอแลกเบอร์โทร – Kar Jai Bur Tho
5:31 – คันหู Kun Hu
6:19 – ป๋าผัว สาวสมภาร – Pa Pua
7:20 – สตอเบอแหล – Strawberry
8:08 – สาวเลยยังรอ – Sao Luery Yung Kio
9:25 – สาวดำรำพัน – Sao Dam
10:49 – เทิ้งใหญ่เทิ้งยาว – Tung Yai Tung Yao
12:09 -หญิงลั้ลลา – Ying Lulla
13:28 – สาวบางโพ – Sao Bang Po
15:10 -คิดฮอดปลาเข็ง – Kit Hod Pha Keng
19:38 – ฮักอีหลีหรือฮักเล่น
20:30 – Lom Papout

  • Share/Bookmark

Hey guys, I came across this awesome website thought I would share it with you.  If you are looking for song styles this might be the website for you.  Great song styles collection, voices, multipads, mp3s, and many more great stuff for you Yamaha keyboard.  I created a quick video showing you what is all about. Check it out when you get a chance and try out the song styles and other free stuff from this website.  Let me know how you like it! Here is the link to the website http://www.mmacdonald.com/styles/index.php

  • Share/Bookmark

Tags: ,

Hey guys, I came across a pretty cool soundfont and thought I would share it with you. This is a free soundfont file that you could add to a midi player to make it sound real. Most of us, sometime play midi files at parties and sing to it. If you love karaoke and like to play midi files this might be the program for you and it’s totally free. I made a quick video showing you exactly how it works. You could download it for free at the link below. Have fun with it and let me know how you like it.

Download SynthFont Midi Player
Download Tawandaeng SoundFont File

  • Share/Bookmark

Tags: ,

http://www.tablerocksound.com/free.html
Check it out when you get a chance.
Hey guys, I came across a pretty cool bass guitar midi software while surfing around the net.  If you are starting out and been wanting to learn how to play a bass guitar or a guitar this might be a program for you.
This program allows you to load in your favorite midi songs and then show you how to play the bass or guitar chords of the song.  I made a quick video showing you how the software works. Check it out

You could download the free version here and see if you like it.

WS

  • Share/Bookmark

Tags: , ,

I came across some great thai keyboard styles while surfing around the internet yesterday. Thought I was share them with you guys. These styles are pretty cool especially lumzing, bolera, and bang raa chan.  Don’t forget to download and check them out on your yamaha psr keyboard. Let me know how you like them.

Download Thai Yamaha PSR Keyboard Styles

  • Share/Bookmark

Tags: , ,

« Older entries